Het Retorisch Kwartet

‘The rhetorical quartet’ is an early music vocal quartet based in Rotterdam, the Netherlands
30 November 2013
Leonard Lechner (c. 1553 – 1606)

Het Retorisch Kwartet will perform a work by Leonard Lechner at de ketelfactory - the Nolet distillery’s art gallery in Schiedam.

de ketelfactory

  • 30 November 2013, 15:00, de ketelfactory, Hoofdstraat 44, 3114 GG Schiedam

Programme: